De nya fondregelverket trädde i kraft 1 augusti 2011 och medförde flera förändringar. Eftersom ändringarna är omfattande är en uppdatering obligatorisk. Som Fondrådgivare ska man genomgå utbildning samt test. Förändringarna genomförs eftersom EU direktivet "UCITS IV" infördes i svensk lagstiftning.

I förändringarna ingår bland annat nya fondfaktablad vilket gör att vissa övergångsbestämmelser blir aktuella. Dessutom har Lagen om Investeringsfonder uppdaterats och förändrats för att motsvara den nya EU direktivet.

Vår utbildning sker via e-learning på din egen dator. Kontakta oss för att boka tid och erhålla inloggningskoder. 

Pris: 2 500 kronor exkl. moms  (vid fler än fem deltagare lämnas rabatt)

Utbildningen följer Finansinspektionens krav FFFS 2011:44 (grundförfattning 2005:11) för försäkringsförmedling.