Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs inför Swedsecs licensieringstest. Kursen är fördelad på tre dagars utbildning. Du får kursmaterial hemskickat som ska läsas in inför kursen. Du bör dessutom vara förberedd på en hel del egenstudier utöver utbildningsdagarna. Efter avslutad kurs bokar du själv tid för provet hos Swedsec.

Innehåll:

Delområde 1 - Produkter och hantering av kundens affärer

 • Sparandeformer och finansiella instrument
 • Icke reglerade erbjudanden
 • Information avseende utgivare av aktier och andra finansiella instrument
 • Handel med finansiella instrument
 • Kontoföring, clearing och avveckling

 

Delområde 2 - Ekonomi

 • Mkroekonomisk analys
 • Värdering av finansiella instrument
 • Risk och avkastning
 • Grunderna i portföljläran
 • Utvärdering av portföljer och fonder
 • Privatekonomi

 

Delområde 3 - Etik och regelverk

 • Finansiell rådgivning, grundläggande etik på värdepappersmarknaden
 • Finansinspektionen, branschorganisationer och självreglering
 • Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster, intressekonflikter
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Mutor och bestickning, marknadsmissbruk
 • Familjerätt, skattefrågor
 • Tystnadsplikt
 • Klagomålshantering
 • Insättningsgaranti och investerarskydd
 •  
 • Delområde 4
 • Pensioner och försäkringar
 • Lagstadgad/allmänn försäkring
 • Avtalad och privat försäkring
 • Regelverk kring försäkring
 • Livförsäkringsteknik
 • Skatteregler
 • Förmedling och rådgivning

 

Pris: 18 000 kr exkl. moms