Försäkringshögskolan arbetar fristående från politiska och ekonomiska bindningar för att höja kompetensen hos befattningshavare inom finans- och försäkringsföretag, näringsliv och förvaltning.

Vår målsättning är att bli det ledande alternativet för våra samarbetspartners när det gäller kompetensutveckling inom finans och försäkring. Vi Swedsec-utbildar finansiella rådgivare, håller diplomutbildning inom livförsäkring, genomför olika träningsaktiviteter för marknadsföring, fondandelsförmedling och i rådgivarrollen.

Det centrala begreppet i våra utbildningsprogram är affärsmannaskapet, d.v.s. att deltagarna ska lära sig förstå och ta ansvar för den affärsmässiga helheten samt att sätta företagets affärsmål i centrum. Målsättningen är att förse finans- och försäkringsbranschen med medarbetare som motsvarar kraven och har den högsta kompetensen.

Våra utbildningar är skapade för att motsvara finansinstituten och försäkringsbranschens behov. Vi följer noggrant utvecklingen i omvärlden och har fortlöpande kontakt med Finansinspektionen, Insuresec samt Swedsec för att kontinuerligt vidareutveckla våra utbildningars innehåll.

Våra lärare är unika. De är nämligen inte lärare i traditionell mening. Vi handplockar yrkesverksamma människor med lång praktisk och akademisk erfarenhet från universitet, finansinstitut och försäkringsbranschen. Därför tar de med sig verkligheten in i klassrummet.