Swedsec licensieringsutbildning för rådgivare

Utbildning i Finansiell rådgivning. Denna avslutas med licensieringstest hos SwedSec. 20-22 oktober 2018

Läs mer »

KU Insuresec 2018

Insuresec KU 1/2 dag lärarledd flera tillfällen under våren Stockholm kontakta oss för tider

Läs mer »

SwedSec ÅKU 2018

Rabatterade priser från tre deltagare och fler, ring oss för pris och mer information

Läs mer »

IDD Lag om Försäkringsdistribution

Den här kursen är en grundförutsättning för dig som förmedlar skadeförsäkring eller livförsäkring. Gäller personal i försäkringsbolag eller försäkringsförmedling

Läs mer »

Insuresec Uppdateringsutbildning

En uppdateringsutbildning som behandlar de viktigaste kunskaperna inom livförsäkring såsom Lag & avtalsenlig försäkring, Livteknik & tjänstepension och Juridik & skatter.

Läs mer »

Certifierad förmedlare Livförsäkring och placering (Livdiplomet).

Utbildning för Finansiella rådgivare, Försäkringsförmedlare samt Kvalificerad assistent. 88 000 kr exkl. moms

Läs mer »

Uppdateringsutbildning Fondregler UCITS IV

Vår utbildning sker via e-learning på din egen dator. Kontakta oss för att boka tid och erhålla inloggningskoder.

Läs mer »

Fondandelsförmedling

Fondlagstiftning, föreskrifter och Finansinspektionens syn på förmedling av fondandelar, registrering samt tillsyn av fondbolag.

Läs mer »