Delar ur innehållet

  • IDD Lag om försäkringsdistribution
  • Näringslivskoden Institutet mot mutor
  • Produkttillsyn
  • Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Avtalsrätt
  • Skatterätt
  • Insiderlagstiftning

 

Rabatterade priser från tre deltagare och fler, ring oss för pris och mer information