Kursen ger dig en nya kunskaper i Lagen och Förordningen om försäkringsdistribution samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningen börjar med att förklara vad förmedlarverksamhet är, hur man behandlar skadeståndsanspråk, kraven om ansvarsförsäkring samt vikten av att dokumentera alla kundsituationer för att undvika missförstånd. Vidare behandlas försäkringsförmedlarens informationsplikt och rådgivningsansvar mot kund och distributörer, att alltid tillämpa god försäkringsdistributionssed samt följa etiska och moraliska regler. Vi går också igenom kraven för registrering individuellt som företag. Lagen ställer högre krav på rådgivning, distributionen och ger ett ökat konsumentskydd

Syftet är att ge dig goda kunskaper i de lagar som styr ansvaret för försäkringsdistribution samt Finansinspektionens roll och tillsynsfunktion.

Utbildningen finns som E-learning eller kan ske läraledd. För management och ledningspersoner har vi avancerad utbildning.

// Kontakta oss för vidare information