Kursen ger dig en inblick i Lagen och Förordningen om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningen börjar med att förklara vad förmedlarverksamhet är, hur man behandlar skadeståndsanspråk samt vikten av att dokumentera alla kundsituationer för att undvika missförstånd. Vidare behandlas försäkringsförmedlarens rådgivningsansvar mot kunden, att alltid tillämpa god försäkringsförmedlarsed samt följa etiska och moraliska regler. Vi går också igenom det juridiska regelverket beträffande mellanmän, avtalsrätt samt informationsplikt.

Syftet är att ge dig goda kunskaper i de lagar som styr ansvaret för försäkringsförmedlarverksamhet samt Finansinspektionens roll och tillsynsfunktion.

Kurstid: 1 dag. Kursen innehåller ett kunskapstest som görs via Internet. Efter godkänt testresultat erhålles intyg.

Pris: 5 300 kronor exkl. moms      

Utbildningen uppfyller Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd angående kunskapskrav för försäkringsförmedlare FFFS 2005:11 och kompletterande ändringar FFFS 2007:23 samt FFFS 2009:2.