Vår diplomutbildning Certifierad förmedlare Livförsäkring & Placering är ett grundkrav för den som ska arbeta med livförsäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Hela diplomutbildningen tar cirka fyra månader att genomföra och du kan också påbörja din utbildning när som helst (kursdelarna behöver inte klaras av i någon speciell ordning). Se i kursschemat när nästa kurs startar eller kontakta oss för råd på 08-562 571 00. Vi har minst en kurstart per termin. Totalt 88 000 kr exkl. moms inkl. Swedsec eller Investeringsrådgivning. 

Kursen motsvarar de krav som ställs enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:11,  2 kap. § 6-7).

Läs mer om innehållet här: (klicka på länken)