Delar ur innehållet

  • Investeringsbedrägerier EBA:s Riktlinjer om styrning och kontroll EU:s dataskyddsförordning Risktolerans och portföljval   Hushållets boendeekonomi Skärpta amorteringskrav för hushåll Bostadsrättsföreningens ekonomi Försäkringars behandling vid bodelning och arvsskifte Flytträtt Ny försäkringsdistributionslag Familjerätt och bolån Beskattning av kapitaltillgångar i näringsverksamhet Beskattning av derivatinstrument i näringsverksamhet Investeringssparkonto Bostadsbeskattning Framtidsfullmakt
  • Etikfall