Delar ur innehållet

  • Marknadsmissbruk
  • Whistle blowing
  • Lågräntemiljö
  • Aktuella finansiella instrument
  • Råvaru och valutamarknader
  • Företagsvärdering
  • Skatt och familjejuridik
  • Ucits V -sanktioner mot styrelse och VD
  • Säkerhetsrutiner, falsk e-post m.m.