Denna utbildning lär dig lagen om investeringsfonder samt tillämpliga delar i lag om värdepappersmarknaden. Du får även lära dig regelverken för fondbolag och förvaringsinstitut samt skillnaden mellan förmedling kontra marknadsföring av fondandelar och strukturerade produkter. Kursen behandlar också lagstiftning, förskrifter och Finansinspektionens syn på förmedling av fondandelar, registrering samt tillsyn.

Du får goda kunskaper i det juridiska regelverket för sidoverksamheten gällande förmedling av fondandelar. Efter godkänt prov kan du registrera dig för förmedling av fondandelar hos Finansinspektionen.

OBS! för tillstånd för investeringsrådgivning krävs även Swedsec rådgivarlicens.

Kurstid: 1 dag. Test sker på Internet.

Pris: 5 300 kronor exkl. moms